Hình ảnh, kích thước, các loại khay nhựa trồng rau

04/01/2015

 

Hiện nay chúng tôi cung cấp các loại khay nhựa với các kích cỡ khác nhau và kệ cho các khay, chậu hoa cho Hà Nội và các địa bản tỉnh lân cận. Mời bạn tham khảo các loại khay nhựa dười đây

Khay nhựa trồng rau mầm, ăn lá Cái

48x35x10

 

Chậu hoa dài Cái 67x18x24

 

Chậu hoa dài Cái

70x25x20

 

.KHAY NHỰA TRỒNG RAU ĂN LÁ CỠ LỚN cái 60x40x15

 

.KHAY NHỰA TRỒNG RAU ĂN LÁ CỠ LỚN cái 65x42x16

 

.KHAY NHỰA TRỒNG RAU ĂN LÁ CỠ LỚN cái 68x42x16
 

.KHAY NHỰA TRỒNG RAU ĂN LÁ CỠ LỚN cái 66x46x21
 

 

 

Like ngay